Про нас

Благодійна організація «Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Б.Грінченка» має понад 20 річний досвід благодійної діяльності, здійснює її прозоро та постійно звітується перед благодійниками щодо цільових витрат фонду.

Фонд є благодійною організацією, яка створена та діє на підставі Статуту для досягнення цілей благодійної діяльності.

Фонд діє на засадах добровільності, рівноправності його учасників, самоврядування, законності та гласності.

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», іншими чинними нормативно-правовими актами України та Статутом.

Основною метою діяльності Фонду є провадження благодійної  та меценатської діяльності.


Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом та чинним законодавством, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах, зокрема:

 • сприяння гармонійному фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді України;
 • сприяння розвитку освіти, науки, культури і мистецтва, спорту в Україні;
 • впровадження та всебічна підтримка реалізації програм національного та міжнародного значення;
 • підтримка талановитих дітей та молоді;
 • сприяння розвитку благодійної діяльності у суспільстві (розвиток культури благодійництва в Україні).

Сферами благодійної діяльності Фонду є:

 • освіта;
 • охорона здоров’я;
 • розвиток територіальних громад;
 • культура та мистецтво;
 • наука і наукові дослідження ;
 • спорт і фізична культура;
 • права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 • розвиток міжнародної співпраці України.

Для досягнення цілей Фонд у порядку, встановленому чинним законодавством України, виконує такі завдання:

Загальне:  

 • взаємодія з органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, а також з іноземними та міжнародними організаціями;
 • організація створення, виготовлення та розповсюдження, у тому числі - через засоби масової інформації, агітаційних матеріалів, що пропагують здоровий спосіб життя, інформують населення про заходи та засоби профілактики проти хвороб, популяризують навчання та освітньо-науковий процес, вивчення іноземних мов, розкриття талантів, віри у себе, боротьби за мрії, спонукають до самовдосконалення та ін.

Освіта та наука:  

 • організація та фінансування благодійних заходів, конференцій, зустрічей, семінарів, обмінів, інших подібних видів співробітництва;
 • сприяння у розробці нових методик, технологій та їх впровадження у освітнє середовище;
 • надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
 • розвиток науки та сприяння науковим винаходам;
 • надання стипендій та грантів.

Спорт та активний спосіб життя:  

 • пропагування здорового способу життя;
 • створення методичних посібників, брошур, відеороликів, веб-сторінок, проведення рекламних (соціальна реклама) кампаній, участь у заходах, присвячених популяризації здорового способу життя та мислення;
 • розвиток та популяризація фізичної культури;
 • сприяння популяризації спортивно-оздоровчих послуг населенню;
 • надання спортивного інвентарю;
 • надання бенефіціарам методології та нових знань у сферах, визначених цим Статутом, проведення семінарів та презентацій, проведення навчання спортивним вправам, заохочення в досягненні спортивних результатів;
 • відновлення спортивної та наукової матеріальної бази в спортивних осередках, підтримка та розвиток існуючих спортивних осередків;
 • збереження навколишнього середовища;
 • пропагування екологічного способу життя;
 • проведення проектів міжнародного і національного значення, які сприяють обізнаності щодо проблем навколишнього середовища та сприяють пошуку шляхів вирішення екологічних проблем.

Культура:  

 • організація та проведення проектів, конференцій, тренінгів, програм по обміну досвідом, які безпосередньо чи опосередковано стосуються теми культури, культурного просвітництва.
 • підтримка об’єктів культури.

Медицина:

 • сприяння у закупівлі медичного обладнання для освітніх закладів та/або для освітян чи бенефіціарів, які пов’язані з освітою;
 • надання фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги на лікування важкохворих дітей, батьки яких працюють або довгий час працювали в освіті;
 • участь у розробці та реалізації політики і програм, що спрямовані на боротьбу з наркоманією, СНІД, безпритульністю;
 • сприяння вдосконаленню системи профілактики та лікування наркоманії, СНІДу і інших видів соціальних хвороб, шляхом участі у наданні практичної, методичної, організаційної, фінансової і медичної допомоги суспільним і молодіжним організаціям, освітнім, медичним і оздоровчим установам.

Президент Фонду:

foto Zhyltsov

Жильцов Олексій Борисович,

кандидат педагогічних наук, професор

к.т. + 38 044 272 19 02

Related Articles